Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

30 maja 2014


W dniu 24 maja 2014 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowujące rok 2013.

Zgodnie z porządkiem Zgromadzenia Wspólnicy:

  • zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013,
  • udzielili Organom Spółki absolutorium,
  • zatwierdzili proponowany przez Zarząd podział zysku,
  • uchwalili plan pięcioletni działalności na lata 2014 – 2018.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.