Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 29.05.2021R.

04 czerwca 2021


W dniu 29 maja 2021 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowujące rok 2020.

Zgodnie z porządkiem Zgromadzenia Wspólnicy:
– zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020,
– udzielili Organom Spółki absolutorium,
– zatwierdzili proponowany przez Zarząd podział zysku,

– wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu Janusza Kozyrskiego na kadencję 2021-2025

– wybrali skład Rady Nadzorczej na lata 2021-2023.

Do Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2021-2023 zostali wybrani wspólnicy:
Borowski Bronisław
Furyk Tomasz
Kruczek Jerzy
Leszczyńska Krystyna
Madalińska Ewelina

Wybranym kandydatom serdecznie gratulujemy.