Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 28.06.2020R.

29 czerwca 2020


W dniu 28  czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowujące rok 2019.

Zgodnie z porządkiem Zgromadzenia Wspólnicy:

zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019,
udzielili Organom Spółki absolutorium,
zatwierdzili proponowany przez Zarząd podział zysku.