Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 26.05.2018R.

29 maja 2018


W dniu 26 maja 2018 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowujące rok 2017.

Zgodnie z porządkiem Zgromadzenia Wspólnicy:

zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017,
udzielili Organom Spółki absolutorium,
zatwierdzili proponowany przez Zarząd podział zysku,
wybrali skład Rady Nadzorczej na lata 2018-2020.

Do Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018-2020 zostali wybrani wspólnicy:
Borowski Bronisław
Kruczek Jerzy
Leszczyńska Krystyna
Madalińska Ewelina
Wojtczyk Zygmunt

Wybranym kandydatom serdecznie gratulujemy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.