Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 25.05.2019R.

27 maja 2019


W dniu 25 maja 2019 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowujące rok 2018.

Zgodnie z porządkiem Zgromadzenia Wspólnicy:

zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018,
udzielili Organom Spółki absolutorium,
zatwierdzili proponowany przez Zarząd podział zysku,
zatwierdzili plan pięcioletni Spółki na lata 2019 – 2023.