Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Archiwum

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na terenie zakładu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. – działka nr...

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2017r. w ramach realizacji projektu pn.:...

Sobótka, dnia 29.05.2017 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają : ZAPYTANIE OFERTOWE   W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu: „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.05.2017R. NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I...

Sobótka, dnia 16.05.2017 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają : ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz wykonaniem...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11.05.2017 r. NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I...

Sobótka, dnia 11.05.2017 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają : ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ STALOWYCH ZBIORNIKÓW w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 kwietnia 2017 r. NA BUDOWĘ...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na budowę hali pod urządzenia w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej...

Informacja o wyborze oferty na zakup spektrometru rentgenowskiego w ramach...

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania na wykonanie zadania polegającego na zakupie spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu pn. „Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2016...

Informujemy, iż w dniu 21.01.2017 r. została wybrana oferta na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Informacja o o...

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO W...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ W RAMACH PROJEKTU...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Zamawiający otrzymał dofinansowanie...

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę urządzeń...

Informujemy, że z przyczyn formalnych anulujemy nasze zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Informacja...

Zapytanie ofertowe na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ w ramach projektu...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 04.08.2016R....

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują o wyborze oferty na wykonanie zadania nr 2 polegającego na zakupie wyposażenia badawczego tj. nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci bębna do badania...

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej...

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP BĘBNA DO BADANIA...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup bębna do badania ścieralności metodą Los Angeles w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m....

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zad.nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium wraz...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

Anulowanie przetargu na wykonanie zad.nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium wraz...

Informujemy, że z przyczyn formalnych anulujemy nasze zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bębna do badania ścieralności metodą Los Angeles na potrzeby projektu Pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specialistycznej aparatury badawczei...

Anulowanie przetargu na wykonanie zad. nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium...

Informujemy, że z przyczyn formalnych anulujemy nasze zapytanie ofertowe dotyczące zakupu spektrometru rentgenowskiego na potrzeby projektu Pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specialistycznej aparatury badawczei do analizy pierwiastków w szerokim...

Zapytanie ofertowe na zakup bębna do badania ścieralności metodą Los...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup bębna do badania ścieralności metodą Los Angeles w związku z projektem pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce...

Zapytanie ofertowe na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 17.03.2016R....

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują o wyborze oferty na wykonanie zadania nr 1 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania nr 1 projektu pt.: “Budowa...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 1 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

OGŁOSZENIE O WYNIKACH II-GO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 27.02.2015...

Poniżej wynik II-go przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 27.02.2015r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobótce przy ul. Romana Zmorskiego 10.

Ogłoszenie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w...

Zarząd Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobótce przy ul. R. Zmorskiego, oznaczonej geodezyjnie na AM-12 obręb Strzeblów...

Ogłoszenie o wynikach I-go przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 12.12.2014r.

Poniżej wynik I-go przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 12.12.2014r. na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobótce przy ul. Romana Zmorskiego 10.

Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w...

Zarząd Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobótce przy ul. R. Zmorskiego, oznaczonej geodezyjnie na AM-12 obręb Strzeblów...

Ogłoszenie o sprzedaży używanych środków trwałych.

Zarząd Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineranlnych Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz używanych środków trwałych, będących własnością Spółki, przeznaczonych do sprzedaży. 1. Wiertnica ATLAS COPCO  Rodzaj – samojezdna na gąsienicach,...

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Zarząd Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineranlnych Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 1/2014 nieruchomości niezabudowanych położonych w Sobótce przy ul. R. Zmorskiego stanowiących własności Spółki wyznaczonych do sprzedaży...

Wyniki przetargu pn. “Estakada rozładowcza…”

SKSM Sp. z o.o. informuję, iż w zakładce PRZETARGI zostało umieszczone ogłoszenie o wynkach przetargu pn. “Estakada rozładowcza wraz ze ścianami oporowymi z typowych elementów betonowych”.

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego przetargu pn. “Estakada rozładowcza…”

Sobótka, dnia 07.08.2014 r. L.dz.  3918 /2014 OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU Informujemy, że postępowanie ofertowe ogłoszone w dniu 18.07.2014r. na stronie www.sksm.pl związane z realizacją projektu pn. „Estakada rozładowcza...

Estakada rozładowcza wraz ze ścianami oporowymi z typowych elementów betonowych

ZAKOŃCZONY Sobótka, dnia 18. 07.2014 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o. o. z siedzibą w Sobótce przy ul. Torowej 1, 55-050 Sobótka, o kapitale zakładowym 1 019 500 zł, KRS...