Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej

19 czerwca 2015


Informujemy, iż w dniu 16.05.2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowym składzie, na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 30.05.2015r.

Skład Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2015-2017 jest następujący:

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej                              – Jerzy Kruczek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej        – Krystyna Leszczyńska

Członek Rady Nadzorczej                                            – Bronisław Borowski

Członek Rady Nadzorczej                                            – Andrzej Witowski

Członek Rady Nadzorczej                                            – Zygmunt Wojtczyk

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.