Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zapytanie ofertowe na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych”


Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych” – szt. 1.

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły w/w zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych”

Oferty należy składać do dnia 20.09.2016r. do godziny 13.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w “Zapytaniu ofertowym…” pkt. VI.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.