Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in.wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych”-zakup nowego urządzenia pn.Spektrometr rentgenowski


Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych” – zakup nowego urządzenia pn. Spektrometr rentgenowski – szt. 1.

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły w/w zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych” – zakup nowego urządzenia pn. Spektrometr rentgenowski – szt. 1.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2016r. do godziny 13.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w “Zapytaniu ofertowym…” pkt. VI.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.