Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z dnia 19.12.2017r.


Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce

ogłaszają:

Zapytanie ofertowe  z dnia na wykonanie

wewnętrznej instalacji gazowej na terenie zakładu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

– działka nr 3/3 AM-2 i działka nr 4/11 AM-3 obręb Strzeblów, Miasto Sobótka.