Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI WRAZ ZE STEROWANIEM w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”


Sobótka, dnia 19.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI WRAZ ZE STEROWANIEM

w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.10.2017R.