Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji dla firmy SKSM Sp. z o.o.


Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają zapytanie ofertowe z dnia 19-04-2019 r. w ramach :

Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny – schemat 1.2 Ca usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu: ” Zakup usług doradczych w celu zidentyfikowania i wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych wyrobów pochodzących z produktów ubocznych dotychczasowych procesów produkcyjnych SKSM”.

Szczegółowe zapytanie ofertowe.