Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zapytanie ofertowe na, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania z dnia 20.03.2018


Zapytanie ofertowe  z dnia 20.03.2018r. na

dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania

w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Poniżej znajdują się wszystkie szczegóły w/w zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe na, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania

Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 20.03.2018r.

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 20.03.2018r.