Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.


Zarząd Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineranlnych Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości wykaz nr 1/2014 nieruchomości niezabudowanych położonych w Sobótce przy ul. R. Zmorskiego stanowiących własności Spółki wyznaczonych do sprzedaży w trybie przetrgu pisemnego nieograniczonego.

Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz nr 1/2014.

Ogłoszenie o szczegółach przetargu nastąpi w dniu 28.11.2014r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.