Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Wszystkie przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ W RAMACH PROJEKTU...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Zamawiający otrzymał dofinansowanie...

Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę urządzeń...

Informujemy, że z przyczyn formalnych anulujemy nasze zapytanie ofertowe dotyczące postępowania na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Informacja...

Zapytanie ofertowe na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ w ramach projektu...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na...

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 04.08.2016R....

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują o wyborze oferty na wykonanie zadania nr 2 polegającego na zakupie wyposażenia badawczego tj. nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci bębna do badania...

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej...

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP BĘBNA DO BADANIA...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup bębna do badania ścieralności metodą Los Angeles w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m....

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

Zapytanie ofertowe na wykonanie zad.nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium wraz...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na wykonanie zadania nr 2 projektu pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków...

Anulowanie przetargu na wykonanie zad.nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium wraz...

Informujemy, że z przyczyn formalnych anulujemy nasze zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bębna do badania ścieralności metodą Los Angeles na potrzeby projektu Pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specialistycznej aparatury badawczei...