Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Wszystkie przetargi

Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 7/2 AM 12...

OGŁOSZENIE Dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej Stosownie do zapisu § 10 pkt 5 regulaminu przetargów na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym lub stanowiące własność SKSM Sp. z o.o. w Sobótce (Uchwała...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 12.04.2017...

Informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 12.04.2017 r., że w ramach postępowania na wykonanie zadania polegającego na budowie hali pod urządzenia w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają: Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na terenie zakładu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. – działka nr...

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2017r. w ramach realizacji projektu pn.:...

Sobótka, dnia 29.05.2017 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają : ZAPYTANIE OFERTOWE   W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu: „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.05.2017R. NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I...

Sobótka, dnia 16.05.2017 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają : ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz wykonaniem...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 11.05.2017 r. NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I...

Sobótka, dnia 11.05.2017 r. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają : ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ STALOWYCH ZBIORNIKÓW w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 kwietnia 2017 r. NA BUDOWĘ...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ogłaszają przetarg na budowę hali pod urządzenia w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej...

Informacja o wyborze oferty na zakup spektrometru rentgenowskiego w ramach...

Uprzejmie informujemy, że w ramach postępowania na wykonanie zadania polegającego na zakupie spektrometru rentgenowskiego w ramach projektu pn. „Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dnia 15.12.2016...

Informujemy, iż w dniu 21.01.2017 r. została wybrana oferta na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu pn.: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”. Informacja o o...

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO W...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej...