Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

OGŁOSZENIE Z ROZPATRZENIA ZŁOŻONYCH OFERT NA ZAKUP SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO W ZAPYTANIU OFERTOWYM Z DNIA 22.11.2016


Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. informują, iż przetarg na zakup spektrometru rentgenowskiego w związku z projektem pt.: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m. in. wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych” nie został rozstrzygnięty z powodu braków formalnych w złożonych ofertach.

Ogłoszenie z rozpatrzenia złożonych ofert

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.