Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 7/2 AM 12 w obrębie Strzeblów.


OGŁOSZENIE

Dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Stosownie do zapisu § 10 pkt 5 regulaminu przetargów na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym lub stanowiące własność SKSM Sp. z o.o. w Sobótce (Uchwała Nr 11/ZZW/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2013 r.)

Zarząd Spółki
Ogłasza, że oferuje do sprzedaży, w trybie rokowań

nieruchomość gruntową niezabudowaną , stanowiącą własność SKSM Sp. z o.o. w Sobótce, położoną przy ul. R. Zmorskiego nr 10 o powierzchni 1088 m kw., oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Sobótki nr 7/2 AM 12 w obrębie Strzeblów, jednostka ewidencyjna Sobótka.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się poniżej, oraz są możilwe do uzyskania w dziale energomechanicznym Spółki pod nr tel. 71/390-42-88

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.