Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 29.05.2017 r. w postępowaniu przetargowym ws. projektu „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania w kopalni skalenia Stary Łom (…)”.


Informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 29.05.2017 r., że w ramach postępowania, którego celem jest wyłonienie wykonawcy dla kluczowego zakresu prac badawczo-rozwojowych projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania w kopalni skalenia Stary Łom celem kontynuacji wydobycia kopaliny w obszarze złoża przylegającym do zabudowy mieszkalnej”

dokonano w dniu 20.06.2017r. wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Pracownia Górnicza
ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.