Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 19.10.2017 r. na wykonanie zadania polegającego wykonaniu sytemu automatyki ze sterowaniem w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców (…)”.


Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 19.10.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na wykonaiu sytemu automatyki ze sterowaniem w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”, iż dokonano wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX
Tadeusz Sąsiadek i Współnicy Spółka Jawna
ul. Strzelecka 5
47-230 Kędzierzyn – Koźle

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.