Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 16.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu suszarni dwuobiegowej.


Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 16.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz z wykonaniem transportu pneumatycznego mączek w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich” dokonano wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
WAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krępna, ul. Zdzieszowicka 51; 47 – 330 Zdzieszowice

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.