Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu stalowych zbiorników w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców (…)”.


Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 11.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu stalowych zbiorników w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich” dokonano wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
Zakład Wykonawczo Montażowy „KONSTAL” Walerian Protasiewicz
ul. Kościuszki 34 b; 59 – 700 Bolesławiec

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.