Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Anulowanie przetargu na wykonanie zad. nr 2 projektu pt.:”Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in.wysoce specjalistycznej aparatury badawczej do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych”-zakup nowego urządzenia pn.Spektrometr rentgenowski


Informujemy, że z przyczyn formalnych anulujemy nasze zapytanie ofertowe dotyczące zakupu spektrometru rentgenowskiego na potrzeby projektu Pt: “Budowa laboratorium wraz z zakupem m.in. wysoce specialistycznej aparatury badawczei do analizy pierwiastków w szerokim zakresie liczb atomowych”

Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu spektrometru rentgenowskiego