Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Wszystkie przetargi

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 19.04.2019...

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 19.04.2019 r. na wykonanie zadania polegającego na świadczeniu usług doradczych w zakresie innowacji dla firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp....

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji dla...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają zapytanie ofertowe z dnia 19-04-2019 r. w ramach : Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  Oś priorytetowa...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA DŁUGOTERMINOWEJ...

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.04.2018R. NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII BIZNESOWEJ DLA FIRMY STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego...

Zapytanie ofertowe na, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania...

Zapytanie ofertowe  z dnia 20.03.2018r. na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich” Zamawiający otrzymał dofinansowanie na...

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z dnia...

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają: Zapytanie ofertowe  z dnia na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej na terenie zakładu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. –...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 19.10.2017...

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 19.10.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na wykonaiu sytemu automatyki ze sterowaniem w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI WRAZ ZE STEROWANIEM w...

Sobótka, dnia 19.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI WRAZ ZE STEROWANIEM w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich” Zamawiający otrzymał dofinansowanie na...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 16.05.2017...

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 16.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz z wykonaniem...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2017...

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 11.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu stalowych zbiorników w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 29.05.2017...

Informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 29.05.2017 r., że w ramach postępowania, którego celem jest wyłonienie wykonawcy dla kluczowego zakresu prac badawczo-rozwojowych projektu: „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania...