Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Kruszywa granitowe

Ogólne warunki odbioru i reklamacji kruszywa SKSM Sp. z o.o.

KRUSZYWA GRANITOWE PŁUKANE:

  1. Kruszywo granitowe płukane o frakcji 2 – 8 mm (DWU)
  2. Piasek granitowy płukany o frakcji 0 – 2 mm – Kruszywa do betonu (DWU)
  3. Piasek granitowy płukany o frakcji 0 – 2 mm – Kruszywa do mieszanek bitumicznych (DWU)

Kruszywa granitowe płukane mają zastosowanie:

  • fakturę w budownictwie jako kamień budowlany i dekoracyjny ze względu na bogatą i piękną barwę oraz dekoracyjną;
  • w produkcji fug polimerowych do płyt betonowych, skalnych  i kostki brukowej;
  • w produkcji polimerobetonu;
  • w produkcji zapraw budowlanych;
  • w produkcji betonów i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa;
  • podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.