Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Kruszywa granitowe

Ogólne warunki odbioru i reklamacji kruszywa SKSM Sp. z o.o.

KRUSZYWA GRANITOWE ŁAMANE:

 1. Kruszywo granitowe łamane o frakcji 16 – 22 mm (DWU)
 2. Kruszywo granitowe łamane o frakcji 16 – 22 mm (DWU)

Kruszywa granitowe łamane mają zastosowanie:

 • w produkcji betonu asfaltowego i mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • do mieszanek bitumicznych;
 • w budownictwie hydrotechnicznym;
 • do podbudowy i stabilizacji nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskach;
 • w budowie korpusów ciągów komunikacyjnych, stabilizacji gruntów;
 • do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, utwardzenia placów, parkingów itp.;
 • jako materiał do warstw drenażowych;
 • do budowy, wymiany, uzupełniania poboczy dróg;
 • do obsypywania poboczy, wykonywania warstw stabilizowanych cementem i chudego betonu.

KRUSZYWA GRANITOWE PŁUKANE:

 1. Kruszywo granitowe płukane o frakcji 2 – 8 mm (DWU
 2. Kruszywo granitowe płukane o frakcji 8 – 16 mm (DWU
 3. Piasek granitowy płukany o frakcji 0 – 2 mm – Kruszywa do betonu (DWU)
 4. Piasek granitowy płukany o frakcji 0 – 2 mm – Kruszywa do mieszanek bitumicznych (DWU)

Kruszywa granitowe płukane mają zastosowanie:

 • fakturę w budownictwie jako kamień budowlany i dekoracyjny ze względu na bogatą i piękną barwę oraz dekoracyjną;
 • w produkcji fug polimerowych do płyt betonowych, skalnych  i kostki brukowej;
 • w produkcji polimerobetonu;
 • w produkcji zapraw budowlanych;
 • w produkcji betonów i mas bitumicznych dla potrzeb budownictwa i drogownictwa;
 • podsypka do układania nawierzchni i obsypywania ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.