Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Maj 2018

W roku 2018 zleciliśmy Gminnej Spółce Wodnej w Sobótce oczyszczenie rowów melioracyjnych. W rezultacie zostało odbudowane, oskarpowane oraz odkrzaczone 2,5 km rowów melioracyjnych odbierających wodę z okolicznych pól oraz terenów okalających kopalnie.