Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Lata 2006-2017

03 kwietnia 2018


Nasza Spółka kładzie bardzo duży nacisk na ochronę środowiska. Przez te 15 lat większość inwestycji realizowano przez wzgląd zarówno na poprawę warunków pracy jak i poprawę ochrony otaczającego nas środowiska i społeczności lokalnej.

Do najważniejszych można zaliczyć:

Montaż obudowy dźwiękochłonnej kruszarki na Zakładzie Przeróbczym „Pagórki Zachodnie”,

Wymianę filtra w ciągu odpylającym w Zakładzie Przeróbczym Skalenia,

Instalację odpylającą kruszarki na Zakładzie Przeróbczym „Granit”,

Modernizacja instalacji do produkcji mączek kwarcowych, w tym uszczelnienie ciągu technologicznego, modernizacja instalacji odpylającej – zastosowanie dwóch dodatkowych filtrów oraz wentylatora, 

Rozbudowę Zakładu „Granit” poprzez wprowadzenie instalacji zraszającej oraz hydrocyklonu z sitem odwadniającym, a także zastosowanie instalacji zraszających na Zakładzie Przeróbczym „Pagórki Zachodnie”,

 

Wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych na Zakładzie Przeróbki Skalenia i Kwarcu, poprzez wyciszenie hali młynów Dorsta, budowę ekranu akustycznego kruszarki szczękowej, obudowę akustyczną wentylatorów oraz wprowadzenie rurowego tłumika hałasu na kominie suszarni,

Uruchomienie ciągu do homogenizacji na instalacji „Granit” przyczyniło się do wyeliminowania w dużej części samochodów technologicznych biorących udział w procesie transportowania grysów do boksów składowych. Zarówno ograniczenie ilości mobilnego sprzętu ciężkiego, jak również zabudowa ciągu do homogenizacji, w tym boksów składowych półproduktów, było działaniem korzystnym dla środowiska naturalnego jak i okolicznych mieszkańców, których dobro jest dla nas sprawą bardzo ważną.