Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Działania na rzecz ochrony środowiska

Nasza Spółka kładzie bardzo duży nacisk na ochronę środowiska. Przez te wszystkie lata większość inwestycji realizowano przez wzgląd zarówno na poprawę warunków pracy jak i poprawę ochrony otaczającego nas środowiska i społeczności lokalnej.

Z wielką dumą możemy stwierdzić, że prowadzimy działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska, a gdzie jest to możliwe stawiamy na wyższym poziomie. Ochrona środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa otrzymują taki sam priorytet jak wysoka jakość i efektywność.

„Budujemy przedsiębiorstwo wykorzystując kompleksowo posiadane zasoby, stosując nowoczesne technologie uwzględniając ochronę środowiska naturalnego i pracy”. To motto jest myślą przewodnią, jaka kieruje zarządem i pracownikami Spółki SKSM w działalności gospodarczej.

 

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska

Na ratunek

Chociaż dzikie zwierzęta unikają kontaktu z człowiekiem, często mamy okazję spotkać je na terenie naszej kopalni.

Przy takich kontaktach warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  1. Zachować spokój.
  2. Nie zbliżać się do zwierzęcia.
  3. Nie dotykać.
  4. Nie zabieraj koźląt znalezionych w wysokiej trawie. Matki zostawiają swoje młode, ale wracają, aby je nakarmić. Reagować należy po wielogodzinnej obserwacji, gdy stan zdrowia jednoznacznie wskazuje na wycieńczenie lub występują uszkodzenia ciała.

W takiej sytuacji należy wezwać odpowiednie służby.

Czerwiec to czas kiedy na świat przychodzą małe koźlęta. W tym roku mogliśmy zobaczyć jedno z nich z bliska. Nasza pracownica przywołana piskiem, odnalazła małą wycieńczoną sarnę. Maleństwo wydawało z siebie dźwięki, nie unosząc już przy tym nawet głowy.

Bezzwłocznie zawiadomiliśmy Policja, a z pomocą przybyła Załoga Czwaronoga. Pomimo szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej, karmienia kozim mlekiem, podawania leków i dożylnych kroplówek, sarenka zmarła.

Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby uratować jej życie. Tym razem się nie udało.

Dziękujemy wszystkim, za zaangażowanie i pomoc.

Dzień dziecka

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy wycieczkę dla klas drugich Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Sobótce.

Uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze oraz zapoznani z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie kopalni.

Podczas wyprawy dzieci miały okazje z bliska obserwować prowadzone prace strzałowe oraz własnoręcznie przesiewać nasz materiał przy pomocy różnej wielkości sit.

Warsztaty zakończyły się wspólnymi zabawami na łonie natury oraz poczęstunkiem.

Debiut naszych pracowników w roli wykładowców, przyniósł nieoczekiwany efekt. Dzieci zainspirowane spotkaniem, deklarowały powiązanie swojej przyszłości zawodowej z branżą górniczą.

Mamy nadzieję, że akcja edukacyjna dla najmłodszych mieszkańców regionu, będzie cyklicznie powtarzana.

Ekologiczne podejście do energii

W ostatnich latach pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca, staje się coraz bardziej popularne, nie tylko w gospodarstwach domowych ale i zakładach pracy.

W dużym uproszeniu instalacja fotowoltaiczna umożliwia przetwarzanie energii emitowanej przez słońce na energię elektryczną. Zjawisko to odbywa przy pomocy paneli słonecznych, zamontowanych na dachach budynków.

W roku 2021 zainstalowaliśmy 111 sztuk paneli słonecznych na dachu budynku warsztatu samochodowego. Wyprodukowana energia wystarczy na całkowite pokrycie zapotrzebowania energetycznego tego budynku.

Inwestycja ma istotny wpływ nie tylko na względy ekonomiczne, ale i na rzecz poprawy ochrony środowiska.

Ograniczanie emisji niezorganizowanej

Przyczyną emisji niezorganizowanej jest kontakt drobnych cząstek z powietrzem.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej:

  • Utrzymujemy w czystości drogi wewnątrzzakładowe oraz ulicę Torową, będącą drogą gminną,
  • Stosujemy systemy zraszania w zakładach przeróbczych i homogenizacji,
  • Wprowadziliśmy ograniczenia prędkości samochodów ciężarowych poruszających się po drogach wewnątrzzakładowych.
  • Zraszamy place i drogi wewnątrzzakładowe oraz ul. Torową.

Dodatkowo zmniejszamy narażenie na powiewy wiatru poprzez odgrodzenie powierzchni boksów magazynowych murami oporowymi oraz wykorzystanie naturalnych barier wiatrochronnych w postaci izolacyjnych pasów zieleni, które zasadziliśmy w ostatnich latach z myślą o przyszłości środowiska wokół nas.

Dzikie zwierzęta na terenie zakładu

Z uwagi na bliską lokalizację pól i lasów nasze tereny stanowią swoistą ostoję dla powszechnie występującej dzikiej zwierzyny. Naszym pracownikom udało się uchwycić kilka takich odwiedzin:

Rekultywacja

Niezwykle istotnym etapem działalności górniczej jest rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Z jednej strony to rekompensacja zmian związanych z wydobyciem, z drugiej początek nowego sposobu zagospodarowania terenu.

Celem rekultywacji jest odtworzenie elementów terenu, zadbanie o walory krajobrazowe oraz umożliwienie ponownego wykorzystania i użytkowania obszarów poeksploatacyjnych. Proces obejmuje m.in. formowanie zwałowiska zewnętrznego nakładu oraz nasadzenia odpowiednio dobranych, różnych gatunków drzew, krzewów i traw.

W Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. prowadzona jest rekultywacja w kierunku wodno-leśnym, zgodnie z projektem rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, gdzie określony został zakres podstawowych prac w tym zakresie.

Gatunki drzew występujące na przekształcanych gruntach to:  topola drobnolistna, brzoza, osika, wierzba oraz sosna. Nasadzenia stanowią dodatkową naturalną barierę ochronną przed pyłem i hałasem, która z biegiem lat będzie wzrastać i się powiększać.

W związku z prowadzoną rekultywacją w roku 2020 zasadziliśmy kilka tysięcy drzew.

Wiosna na wyrobisku

Wiosna jest niezwykle urokliwą porą roku. Przyroda budzi się z zimowego snu i nabiera barw. Świeci słońce, wzrasta temperatura, a dni stają się coraz dłuższe. W tym szczególnym czasie możemy zaobserwować pierwsze zazielenienia, kwitnące kwiaty, posłuchać śpiewu ptaków i poszukać owadów opuszczających swoje kryjówki.

Choć pogoda wiosną bywa niekiedy zdradliwa, warto korzystać z uroków pięknej przyrody.

Postanowiliśmy odnaleźć wiosenne piękno na naszym wyrobisku.

 

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to wspaniała okazja, aby pochylić się nad tematyką ekologii i ochrony środowiska.

Przy tej okazji postanowiliśmy uporządkować obszary wokół zakładu.

Udało nam zebrać z okolicznych terenów 300 kg porzuconych odpadów pochodzenia komunalnego.

Kolejna akcja porządkowa planowa jest na trzeci tydzień września, kiedy to wypada dzień Sprzątania Świata.

 

O działaniach w latach poprzednich można przeczytać rozwijając menu górne “Działania na rzecz ochrony środowiska”.