Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Działania na rzecz ochrony środowiska

Nasza Spółka kładzie bardzo duży nacisk na ochronę środowiska. Przez te wszystkie lata większość inwestycji realizowano przez wzgląd zarówno na poprawę warunków pracy jak i poprawę ochrony otaczającego nas środowiska i społeczności lokalnej.

Z wielką dumą możemy stwierdzić, że prowadzimy działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska, a gdzie jest to możliwe stawiamy na wyższym poziomie. Ochrona środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa otrzymują taki sam priorytet jak wysoka jakość i efektywność.

„Budujemy przedsiębiorstwo wykorzystując kompleksowo posiadane zasoby, stosując nowoczesne technologie uwzględniając ochronę środowiska naturalnego i pracy”. To motto jest myślą przewodnią, jaka kieruje zarządem i pracownikami Spółki SKSM w działalności gospodarczej.

 

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska

Ograniczanie emisji niezorganizowanej

Przyczyną emisji niezorganizowanej jest kontakt drobnych cząstek z powietrzem.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej:

  • Utrzymujemy w czystości drogi wewnątrzzakładowe oraz ulicę Torową, będącą drogą gminną,
  • Stosujemy systemy zraszania w zakładach przeróbczych i homogenizacji,
  • Wprowadziliśmy ograniczenia prędkości samochodów ciężarowych poruszających się po drogach wewnątrzzakładowych.
  • Zraszamy place i drogi wewnątrzzakładowe oraz ul. Torową.

Dodatkowo zmniejszamy narażenie na powiewy wiatru poprzez odgrodzenie powierzchni boksów magazynowych murami oporowymi oraz wykorzystanie naturalnych barier wiatrochronnych w postaci izolacyjnych pasów zieleni, które zasadziliśmy w ostatnich latach z myślą o przyszłości środowiska wokół nas.

Dzikie zwierzęta na terenie zakładu

Z uwagi na bliską lokalizację pól i lasów nasze tereny stanowią swoistą ostoję dla powszechnie występującej dzikiej zwierzyny. Naszym pracownikom udało się uchwycić kilka takich odwiedzin:

Rekultywacja

Niezwykle istotnym etapem działalności górniczej jest rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Z jednej strony to rekompensacja zmian związanych z wydobyciem, z drugiej początek nowego sposobu zagospodarowania terenu.

Celem rekultywacji jest odtworzenie elementów terenu, zadbanie o walory krajobrazowe oraz umożliwienie ponownego wykorzystania i użytkowania obszarów poeksploatacyjnych. Proces obejmuje m.in. formowanie zwałowiska zewnętrznego nakładu oraz nasadzenia odpowiednio dobranych, różnych gatunków drzew, krzewów i traw.

W Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. prowadzona jest rekultywacja w kierunku wodno-leśnym, zgodnie z projektem rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, gdzie określony został zakres podstawowych prac w tym zakresie.

Gatunki drzew występujące na przekształcanych gruntach to:  topola drobnolistna, brzoza, osika, wierzba oraz sosna. Nasadzenia stanowią dodatkową naturalną barierę ochronną przed pyłem i hałasem, która z biegiem lat będzie wzrastać i się powiększać.

W związku z prowadzoną rekultywacją w roku 2020 zasadziliśmy kilka tysięcy drzew.

Wiosna na wyrobisku

Wiosna jest niezwykle urokliwą porą roku. Przyroda budzi się z zimowego snu i nabiera barw. Świeci słońce, wzrasta temperatura, a dni stają się coraz dłuższe. W tym szczególnym czasie możemy zaobserwować pierwsze zazielenienia, kwitnące kwiaty, posłuchać śpiewu ptaków i poszukać owadów opuszczających swoje kryjówki.

Choć pogoda wiosną bywa niekiedy zdradliwa, warto korzystać z uroków pięknej przyrody.

Postanowiliśmy odnaleźć wiosenne piękno na naszym wyrobisku.

 

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to wspaniała okazja, aby pochylić się nad tematyką ekologii i ochrony środowiska.

Przy tej okazji postanowiliśmy uporządkować obszary wokół zakładu.

Udało nam zebrać z okolicznych terenów 300 kg porzuconych odpadów pochodzenia komunalnego.

Kolejna akcja porządkowa planowa jest na trzeci tydzień września, kiedy to wypada dzień Sprzątania Świata.

 

O działaniach w latach poprzednich można przeczytać rozwijając menu górne “Działania na rzecz ochrony środowiska”.