Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Zarząd spółki

Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – mgr Janusz Kozyrski