Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Historia firmy

Historia Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych jest nierozerwalnie związana z wydobyciem i produkcją surowca skaleniowego. Początkiem był rok 1764, gdy to w pruskiej Fabryce Porcelany przebadano i potwierdzono przydatność surowca skaleniowego ze Strzelbowa dla przemysłu ceramicznego.

W 1908r. firma Quarzspat Strobel GmbH wprowadziła na rynek, “strzeblowski szpat kwarcowy”, a od 1921r. “skaleń strzeblowski” bazując na znajdującym się w pobliżu złożu skalenia “Stary Łom”.

Z dniem 1 stycznia 1955 roku została nadana przedsiębiorstwu nazwa “Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

2 sierpnia 1999r. została dokonana prywatyzacja przedsiębiorstwa w formie leasingu pracowniczego.

Obecnie większość udziałów Spółki należy do pracowników, emerytów, byłych pracowników i ich rodzin.

Z chwilą prywatyzacji rozpoczęto działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa.

Najważniejszym elementem działań był program inwestycyjny, w wyniku którego zwiększono bazę surowcową oraz moce produkcyjne Spółki, poprawiono jakość produkowanych wyrobów i ochronę środowiska.

Zwieńczeniem sukcesu prywatyzacji było przeniesienie własności przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, co nastąpiło w dniu 05.02.2003r.