Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

O nas

Spółka Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych jest znanym i cenionym producentem wyrobów skaleniowych i kwarcowych w Polsce.

Opierając się na ponad 100-letnim doświadczeniu w produkcji surowców mineralnych, firma oferuje wyroby spełniające wymagania i oczekiwania swoich odbiorców.

Głównymi klientami SKSM Sp. z o.o. jest przemysł ceramiczny, szklarski i budowlany.

Historia Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych jest nierozerwalnie związana z wydobyciem i produkcją surowca skaleniowego. Początkiem był rok 1764, gdy to w pruskiej Fabryce Porcelany przebadano i potwierdzono przydatność surowca skaleniowego ze Strzeblowa dla przemysłu ceramicznego.

W 1908r. firma Quarzspat Strobel GmbH wprowadziła na rynek, “strzeblowski szpat kwarcowy”, a od 1921r. “skaleń strzeblowski” bazując na znajdującym się w pobliżu złożu skalenia “Stary Łom”.

Z dniem 1 stycznia 1955r. została nadana przedsiębiorstwu nazwa “Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

2 sierpnia 1999r. została dokonana prywatyzacja przedsiębiorstwa w formie leasingu pracowniczego. Obecnie większość udziałów Spółki należy do pracowników, emerytów, byłych pracowników i ich rodzin.

Z chwilą prywatyzacji rozpoczęto działania modernizacyjne i restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa. Najważniejszym elementem działań był program inwestycyjny, w wyniku którego zwiększono bazę surowcową oraz moce produkcyjne Spółki, poprawiono jakość produkowanych wyrobów i ochronę środowiska.

Zwieńczeniem sukcesu prywatyzacji było przeniesienie własności przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, co nastąpiło w dniu 05.02.2003r. Obecnie Spółka zatrudnia 123 pracowników.

SKSM Sp. z o.o. w swojej pracy opiera się zarówno na stosowanych na całym świecie, renomowanych standardach, jak i na wypracowanych wewnętrznie procedurach. Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez przedsiębiorstwo wyrobów jest przyznanie mu w 2005r. certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2000 i ISO 14001:2005.

Spółka w swojej ofercie zawiera: grysy i mączki skaleniowe, mączki kwarcowe oraz kruszywa granitowe.

Ambicją Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. jest budowanie przedsiębiorstwa innowacyjnego, wykorzystującego kompleksowo posiadane zasoby przy zastosowaniu nowoczesnych technologii z jednoczesnym uwzględnieniem środowiska naturalnego i pracy. Wynikiem tych działań ma być osiągnięcie celu:

“Nasze wyroby w każdym przedsiębiorstwie ceramicznym”