O nas

Łączenie tradycji opartej na rodzinnych wartościach oraz innowacyjności płynącej ze stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, to gwarancja doskonałej jakości produktu i rzetelnej obsługi klienta.

Jesteśmy producentem specjalistycznych surowców mineralnych.

Jesteśmy producentem specjalistycznych surowców mineralnych.

Dysponujemy zapleczem surowcowym oraz potencjałem wydobywczym i produkcyjnym, które umożliwiają pozyskiwanie surowców skaleniowych, granitowych i amfibolitowych oraz drobno mielonych wyrobów kwarcowych dla wielu gałęzi przemysłu.

Fundament SKSM

Ludzie

Ludzie to nasz największy atut, dlatego dbamy o ich bezpieczeństwo i dokładamywszelkich starań, aby pracowali w przyjaznym środowisku i rozwijali swoje kompetencje zawodowe.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony zatrudnianych osób, ich świadomości zagrożeń, znajomości zabezpieczeń i dbałości o bezpieczeństwo. Zagadnienia BHP uwzględniamy nie tylko w/przy codziennej produkcji, ale również podczas planowania i wdrażania nowych technologii.

Jakość

Wysoka jakość wyrobów to nasz priorytet. Stawiamy na nowoczesne technologie produkcji i najwyższe standardy kontroli, aby zapewnić naszym Partnerom pewny jakościowo produkt.

Relacje

Silne i wartościowe relacje są niezbędne dla sukcesu biznesowego, dlatego nasze współprace opieramy na zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań, zaufaniu oraz szacunku.

Odpowiedzialność

Jesteśmy firmą odpowiedzialną. Dbanie o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój jest jednym z głównych priorytetów Spółki.

Doświadczenie

Jesteśmy przedsiębiorstwem z ponad 100 letnim doświadczeniem. W naszej pracy łączymy wiedzę ekspercką z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności

Lokalność niesie ze sobą wartość i autentyczność, dlatego zawsze staramy się wesprzeć naszą małą społeczność w jej potrzebach i pasjach. Aby współistnieć trzeba zbudować relacją opartą na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Tylko bycie razem pozwoli nam poznać się bliżej.

Edukacja

To, jakiej rzeczywistości będziemy doświadczać, zależy w dużej mierze od tego, jak stworzymy tę rzeczywistość w oczach młodych ludzi.

Dzieci są naszą przyszłością. Chcąc budować świadomość bogactwa naturalnego regionu, na którym opiera się nasza działalność wydobywcza, inwestujemy w ich rozwój, odpowiedzialność społeczną i edukację.

Sponsoring wydarzeń

Kolarstwo od lat wpisane jest w tradycję Sobótki dlatego wspieramy rozwój tego sportu będąc głównym sponsorem Klubu Ślęża Sobótka Bike Academy oraz patronem Alei Sław Kolarstwa

Aktywnie uczestniczymy również w wydarzeniach kulturalno-artystycznych oraz innych inicjatywach, które niosą wartość dla naszej społeczności.

Zrównoważony rozwój

Dbamy o to, by wszelkie aktywności związane z naszą działalnością odbywały się bez szkody dla naszych sąsiadów oraz w pełnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników i w poszanowaniu dla środowiska naturalnego.

Sobótka i okolice góry Ślęży to nasz dom.

Sobótka i okolice góry Ślęży to nasz dom.

Nasza kopalnia od ponad 100 lat wpisuje się w krajobraz tego regionu.

Rozumiemy, co znaczy brak funduszy na rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych, czy brak bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych. Pomagamy i chcemy to robić nadal.

Tu pracujemy, tu mieszkamy i jesteśmy z tym rejonem związani, dlatego czujemy się odpowiedzialni nie tylko za siebie, lecz także za naszych sąsiadów.

Dbałość o satysfakcję Klienta jest naszym priorytetem, bo sukces naszych Odbiorców jest naszym sukcesem.

Produkując wyroby oparte na wiedzy, zapewniamy ich wysoką jakość i konkurencyjną cenę, dzięki czemu możemy podjąć nowe wyzwania i zdobywać nowe rynki.

SKSM w liczbach

1 000 000 ton

Wydobycia rocznie

240 000 km

Rocznie przejeżdżają nasze produkty transportem kolejowym.

2 000 000 km

Rocznie przejeżdżają nasze produkty transportem logistycznym.

Ponad 130

Zatrudnionych pracowników.

Ponad 100 lat

Doświadczenia w wydobyciu i przeróbce surowców mineralnych.

100%

Zadowolonych klientów.

Zintegrowany System Zarządzania

Zadowolenie naszych Klientów z użytkowania produktów najwyższej jakości, powstałych z zachowaniem możliwej neutralności ekologicznej, jest naszym priorytetem.

Dzięki sprawnym procesom zarządczym Zintegrowany System Zarządzania pozwala zachować silną pozycję na rynku surowców mineralnych oraz dostosować się do wymagań partnerów biznesowych Spółki.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem jest zgodny z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015-10
Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania

PN-EN ISO 14001:2015-09
Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania

Przedstawia również zasady i sposoby realizacji poszczególnych wymagań norm zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji:

PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

System Zarządzania Jakością zgodny z normą: PN-EN 9001:2015

Ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług.

Dzięki sprawnym procesom zarządczym system pozwala zachować silną pozycję na rynku surowców mineralnych oraz dostosować się do wymagań partnerów biznesowych Spółki.

oraz System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą: PN-EN 14001:2015

Dbałość o środowisko to nasz obowiązek, dlatego prowadzimy działania na rzecz ochrony środowiska tj. m.in. rekultywacja, selektywna gospodarka odpadów, propagowanie kultury ekologicznej wśród pracowników oraz monitorowanie poziomów dopuszczalnych wartości podczas badań środowiskowych.

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001, zobowiązujący do stałego i systematycznego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz przestrzegania norm prawnych i środowiskowych.

Cele jakościowe

Wysoki poziom jakości wyrobów i usług

Wysoka kultura i doskonalenie obsługi Klienta

Spełnienie wymagań Klientów

Konkurencyjność cenowa

Identyfikacja i optymalizacja procesów produkcyjnych

Poszerzenie oferty asortymentowej

Pozyskiwanie nowych rynków zbytu

Poprawa efektywności ekonomicznej

Utrzymanie i umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym w zakresie produkcji surowców ceramicznych

Cele środowiskowe

Zmniejszenie wykorzystania nośników energii

Ograniczenie czynników szkodliwych dla środowiska

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz racjonalne wykorzystywania zasobów naturalnych

Dbałość o dobre relacje z lokalną społecznością

Zwiększanie świadomości środowiskowej pracowników

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów

Poznaj naszą kadrę zarządzającą

mgr Janusz Kozyrski

Prezes Zarządu

Kariera

Kariera

W SKSM Sp. z o.o. tworzymy przyjazne i bezpieczne miejsce pracy. Możesz być częścią naszego zespołu. Sprawdź czy szukamy właśnie Ciebie.

rok 1763

Początki istnienia kopalni

Początki istnienia kopalni skalenia datuje się na moment, gdy w pruskiej Fabryce Porcelany przebadano i potwierdzono przydatność surowca skaleniowego ze Strzelbowa dla przemysłu ceramicznego.

rok 1908

Skaleń strzeblowski

Firma Quarzspat Strobel GmbH wprowadza na rynek, “strzeblowski szpat kwarcowy”, a od 1921r. “skaleń strzeblowski”, bazując na znajdującym się w pobliżu złożu skalenia “Stary Łom”.

rok 1955

Nadanie nazwy

Przedsiębiorstwu zostaje nadana nazwa “Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych”, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

rok 1999

Prywatyzacja przedsiębiorstwa

21 maja 1998 roku zawiązano spółkę pracowniczą pod nazwą Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. a 2 sierpnia 1999 roku nastąpiła ostateczna prywatyzacja przedsiębiorstwa w formie leasingu pracowniczego.

rok 2003

Przeniesienie własności na rzecz Spółki

Przeniesiono własności przedsiębiorstwa na rzecz Spółki. Od tego czasu zaczyna się dynamiczny rozwój firmy będący pochodną wdrożonych z powodzeniem inwestycji.

rok 2005

Certyfikacja ISO 9001 i 14001

Uzyskanie przez Spółkę Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO PN-EN 9001 i 14001, będącego potwierdzeniem zachowania wysokich standardów jakościowych procesów, wyrobów i usług z dbałością o środowisko, pracowników oraz społeczność lokalną.

rok 2005

Powiększenie bazy surowcowej

Powiększenie bazy surowcowej Spółki przez zakup złoża „Strzeblów I”, którego eksploatację rozpoczęto w 2007 roku.

rok 2007

Uruchomienie zakładu "Granit"

Uruchomiono zakład produkcyjny „Granit”, którego przeznaczeniem do dnia dzisiejszego jest produkcji grysów skaleniowo-kwarcowych oraz kruszyw płukanych, dzięki czemu możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa wzrosły o 300 000 ton/rok.

rok 2011

Linia do homogenizacji grysów skaleniowych

W 2011 roku uruchomiono ciąg do homogenizacji grysów skaleniowo-kwarcowego umożliwiający uśrednienie składu chemicznego wyrobu gotowego bezpośrednio w procesie produkcyjnym. W 2014 roku proces ten zmodernizowano i usprawniono poprzez zastosowanie tunelu z wago-naważaczami znajdującymi się pod stożkami półproduktów. Dzięki temu zabiegowi umożliwiono jednoczesne mieszanie 6 półproduktów z dokładnością ważenia do 1% wag. i wydajnością całkowitą 500 t/h. Inwestycja ta przyczyniła się do podniesienia homogeniczności produktów grysowych.

rok 2012

Złoże "Stary Łom" znowu czynne

Ponowne uruchomienie eksploatacji granitu i skalenia ze złoża Stary Łom.

rok 2014

Koncesja na wydobycie amfibolitu

Uzyskanie koncesji na eksploatację amfibolitu na złożu Pagórki Wschodnie i rozpoczęcie produkcji kruszyw amfibolitowych. 

rok 2015

Rozbudowa magazynu

Rozbudowa magazynów wyrobów gotowych grysów skaleniowo-kwarcowych do pojemności 160 000 ton.

rok 2016

Linia do recyklingu wody

Budowa linii do recyklingu wody po płukaniu kruszyw wraz z prasą filtracyjną, umożliwiającą produkcję wysokiej jakości kruszyw do betonów.

Rich results on Google's SERP when searching for 'Analizator rentgenowski WDXRF; Badanie składu chemicznego produktów'
rok 2017

Nowe Laboratorium

W styczniu 2017 roku zakończono budowę nowego laboratorium wraz z zakupem sprzętu do badań składu chemicznego produktów metodą WD XRF, będącego częścią Działu Badań, Rozwoju i Technologii . Całość projektu była współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Inwestycja ta stworzyła możliwości bieżącej kontroli parametrów fizyko-chemicznych wyrobów dając gwarancję jakość produktów oraz ich stabilność i powtarzalność. Dzięki nowoczesnemu laboratorium świadczymy również usługi badawcze dla podmiotów naukowych jak i gospodarczych.

rok 2019

Linia do produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich

W maju 2019 roku uruchomiono Instalację do produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich wraz z systemem magazynowania i pakowania surowców sypkich. Dzięki tej inwestycji uzyskano możliwość produkcji drobnych surowców mineralnych o maksymalnej wielkości ziarna od 20 do 1000 µm.

Dziękujemy za zapisanie się do Newslettera! Wysłaliśmy wiadomość na podany adres e-mail.

SKSM Sp. z o.o. informuje, że realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.