Strona główna Przetargi

Przetargi

Aktualne i archiwalne przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE INNOWACJI DLA FIRMY SKSM SP. Z O.O.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce ogłaszają zapytanie ofertowe z dnia 19-04-2019 r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny – schemat 1.2 Ca usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu: ” Zakup usług doradczych w celu zidentyfikowania i wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych wyrobów pochodzących z produktów ubocznych dotychczasowych procesów produkcyjnych SKSM”.

Szczegóły

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019 na świadczenie usług doradczych w zakresie innowacji dla firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Minirealnych Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 19.04.2019 r. na wykonanie zadania polegającego na świadczeniu usług doradczych w zakresie innowacji dla firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:

Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Wysockiego 10

58-300 Wałbrzych

Szczegóły z wyboru oferty.