Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Działania na rzecz społeczności lokalnej

W swojej działalności nie zapominamy o otaczającym nas środowisku.

Nasza działalność jest wpisana w życie i funkcjonowanie Gmin na terenie których operujemy. Dlatego zachowanie dobrych relacji z lokalnymi społecznościami, m.in. poprzez pomoc charytatywną, sponsoring lokalnych uroczystości i wydarzeń sportowych oraz ochronę środowiska, należy do naszych priorytetów.

Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu prezentujemy etyczną postawę w relacjach z Klientami i partnerami biznesowymi. Terminowość rozliczeń, dbanie o jakość dostarczanych produktów to jedne z ważniejszych założeń w naszej Spółce. Dokładamy starań, aby obsługa Klienta i kontakt z partnerami biznesowymi były na najwyższym poziomie.

W działalności społecznej nie ograniczamy się do jednorazowej pomocy charytatywnej wybranej organizacji. Od lat regularnie wspieramy kluby sportowe, ochotnicze jednostki straży pożarnej, szkoły i inne stowarzyszenia i jednostki działające na terenie naszych Gmin. Rozumiemy, co znaczy brak funduszy na rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych, czy brak bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych. Pomagamy w miarę naszych możliwości i chcemy to robić nadal.

Nie pozostajemy obojętni wobec ochrony środowiska naturalnego, stosując w swojej działalności energooszczędne materiały oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Regularnie dokonujemy pomiarów wpływu naszej działalności na środowisko. Przestrzeganie wszelkich norm dotyczących ochrony środowiska jest dla nas najwyższym priorytetem.

To z czego jesteśmy szczególnie dumni, to nasze lokalne działania wspierające różne instytucje i społeczności. Dlatego staramy się zawsze pomagać potrzebującym.

W zamian otrzymujemy ogromną wdzięczność w formie podziękowań i to, co nas najbardziej cieszy – uśmiech dzieci.

Czasami warto działać, aby zobaczyć uśmiech na ustach osób którym się pomaga. Daje to energię i pozytywnie nastawia do dalszego funkcjonowania.

Za motto służą nam słowa Jana Pawła II: “Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.