Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Bezpieczeństwo energetyczne

17 stycznia 2022


Miło jest nam poinformować, że nasza Spółka spełniła formalne wymogi uczestnictwa w programie Demand Side Response na Rynku Mocy, czego dowodem jest otrzymany dyplom.

Tym samym od 1 stycznia 2022 roku poprzez uczestnictwo w Programie Demand Side Response Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych będą aktywnie wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Program ten pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko wystąpienia krytycznych deficytów mocy, ale także obniża koszty dla wszystkich odbiorców oraz pozwala zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych.