Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

15 – lecie Spółki SKSM Sp. z o.o.

01 lipca 2014


W dniu 28 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość 15-lecia Spółki.

W zorganizowanych uroczystościach udział wzięli pracownicy Spółki jaki i zaproszeni goście.

Poniżej kilka zdjęć z 15-lecia Spółki.

Nasza Spółka kładzie bardzo duży nacisk na ochronę środowiska. Przez te 15 lat większość inwestycji realizowano przez wzgląd zarówno na poprawę warunków pracy jak i poprawę ochrony otaczającego nas środowiska i społeczności lokalnej. (Szczegóły w zakładce OCHRONA ŚRODOWISKA)

Podsumowując te 15 lat działalności, śmiało można stwierdzić, iż Spółka Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych posiadała i posiada ugruntowaną pozycję na rynku i odpowiednią markę. Jest cenionym dostawcą znacznej większości firm produkujących wyroby ceramiczne i sanitarne w Polsce. Cieszy się bardzo dobrą opinią zarówno wśród odbiorców jak i pracowników oraz społeczności lokalnej.

Do najważniejszych wydarzeń na przestrzeni lat 1999 – 2014 można zaliczyć:

 1. Zakończenie procesu prywatyzacji w roku 1999, trwającego od roku 1995. Z dniem 2.08.1999r. Spółka pracownicza przejęła majątek przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w formie umowy leasingowej. Zwieńczeniem sukcesu prywatyzacji było przeniesienie własności przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, co nastąpiło w dniu 5.02.2003r. Dobra sytuacja finansowa Spółki umożliwiła Zarządowi podjęcie decyzji o przyspieszeniu o 1 rok spłaty na rzecz Skarbu Państwa rat prywatyzacyjnych, stąd od roku 2007 Spółka jest w pełni własnością wspólników i nie posiada żadnych zadłużeń hipotecznych.
 2. W roku 2003 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o likwidacji kopalni „Wiry” i wyraziło zgodę na jej sprzedaż, która nastąpiła w roku 2006.
 3. W roku 2005 Spółka uzyskała certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2009 i ISO 14001 :2005.
 4. W roku 2005 Spółka zakupiła złoże granitu „Strzeblów I”.
 5. W roku 2007 miało miejsce uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego „Instalacja Granit”.
 6. W roku 2009 Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny mgr Aleksander Bydliński odszedł na emeryturę po 34 latach pracy w SKSM, a na jego miejsce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybrało mgr Janusza Kozyrskiego.
 7. W roku 2011 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybrało nowego Prezesa Zarządu, którym został mgr Janusz Kozyrski. Natomiast Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny inż. Jerzy Kruczek przeszedł na zasłużoną emeryturę po 31 latach pracy w SKSM.
 8. W dniu 5.08.2011r. miało miejsce uroczyste otwarcie i uruchomienie ciągu do homogenizacji grysów skaleniowych.
 9. W roku 2012 została uruchomiona eksploatacja złoża „Stary Łom” od strony złoża „Strzeblów I”.
 10. W roku 2012 Spółka wprowadziła do sprzedaży nowe wyroby o podwyższonych parametrach jakościowych, tj. grysy skaleniowo – kwarcowe (GS.8D/05 i GS.8D/06) oraz mączki skaleniowo – kwarcowe (MS.063D/02 i MS.100T/01).
 11. W roku 2013 rozpoczęto prace nad wprowadzeniem do procesu produkcyjnego skalenia potasowego, który ma zastosowanie przy produkcji ceramiki sanitarnej i do porcelany.
 12. W roku 2013 po raz pierwszy w historii Spółki nie odnotowano przekroczeń NDS i NDN (najwyższe dopuszczalne stężenie i najwyższe dopuszczalne natężenie).
 13. W roku 2013 Spółka osiągnęła wartość bilansową powyżej 50 mln zł, gdzie wartość ta w roku 1999 wyniosła 13,3 mln zł.
 14. Spółka od roku 2011 prowadziła pracę nad udokumentowaniem złoża amfibolitu na kopalni „Pagórki Wschodnie”, cały proces zakończył się uzyskaniem koncesji na eksploatację w roku 2014.
 15. W czerwcu 2014 roku została zakończona rozbudowa Instalacji „Granit” w celu produkcji nowego grysu skaleniowego. Całość inwestycji wyniosła ponad 17 mln zł, z czego 6 mln zł Spółka otrzymała w postaci dofinansowania z Unii Europejskiej.
 16. Spółka w całym okresie swojej działalności uzyskała 6 318 707,58 zł dotacji z Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone na inwestycje.

Z wielką dumą możemy stwierdzić, że prowadzimy działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska, a gdzie jest to możliwe stawiamy na wyższym poziomie. Ochrona środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa otrzymują taki sam priorytet jak wysoka jakość i efektywność.

„Budujemy przedsiębiorstwo wykorzystując kompleksowo posiadane zasoby, stosując nowoczesne technologie uwzględniając ochronę środowiska naturalnego i pracy”.

To motto jest myślą przewodnią, jaka kieruje zarządem i pracownikami Spółki SKSM w działalności gospodarczej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.