Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Przetargi

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 19.10.2017 r. na wykonanie zadania polegającego wykonaniu sytemu automatyki ze sterowaniem w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców (...)".

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 19.10.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na wykonaiu sytemu automatyki ze sterowaniem w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich", iż dokonano wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX
Tadeusz Sąsiadek i Współnicy Spółka Jawna
ul. Strzelecka 5
47-230 Kędzierzyn – Koźle

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI WRAZ ZE STEROWANIEM w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

Sobótka, dnia 19.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI WRAZ ZE STEROWANIEM

w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 16.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu suszarni dwuobiegowej.

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 16.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu suszarni dwuobiegowej z urządzeniami pomocniczymi wraz z wykonaniem transportu pneumatycznego mączek w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich" dokonano wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
WAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krępna, ul. Zdzieszowicka 51; 47 – 330 Zdzieszowice

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 11.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na dostawie i montażu stalowych zbiorników w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców (...)".

Uprzejmie informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 11.05.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu stalowych zbiorników w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich" dokonano wyboru oferty.


Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
Zakład Wykonawczo Montażowy „KONSTAL" Walerian Protasiewicz
ul. Kościuszki 34 b; 59 – 700 Bolesławiec

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 29.05.2017 r. w postępowaniu przetargowym ws. projektu „Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania w kopalni skalenia Stary Łom (...)".

Informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 29.05.2017 r., że w ramach postępowania, którego celem jest wyłonienie wykonawcy dla kluczowego zakresu prac badawczo-rozwojowych projektu:

„Zastosowanie innowacyjnej technologii urabiania w kopalni skalenia Stary Łom celem kontynuacji wydobycia kopaliny w obszarze złoża przylegającym do zabudowy mieszkalnej"

dokonano w dniu 20.06.2017r. wyboru oferty.

Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
„Poltegor – Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Pracownia Górnicza
ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

Czytaj więcej...

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper