Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Przetargi

Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 7/2 AM 12 w obrębie Strzeblów.

OGŁOSZENIE


Dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Stosownie do zapisu § 10 pkt 5 regulaminu przetargów na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym lub stanowiące własność SKSM Sp. z o.o. w Sobótce (Uchwała Nr 11/ZZW/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2013 r.)


Zarząd Spółki
Ogłasza, że oferuje do sprzedaży, w trybie rokowań


nieruchomość gruntową niezabudowaną , stanowiącą własność SKSM Sp. z o.o. w Sobótce, położoną przy ul. R. Zmorskiego nr 10 o powierzchni 1088 m kw., oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Sobótki nr 7/2 AM 12 w obrębie Strzeblów, jednostka ewidencyjna Sobótka.Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się poniżej, oraz są możilwe do uzyskania w dziale energomechanicznym Spółki pod nr tel. 71/390-42-88

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 12.04.2017 r. na wykonanie zadania polegającego na budowie hali pod urządzenia w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich.”

Informujemy, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 12.04.2017 r., że w ramach postępowania na wykonanie zadania polegającego na budowie hali pod urządzenia w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich." dokonano w dniu 30.05.2017r. wyboru oferty.


Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:
KLIMAS Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krotoszynie 63-700; ul. Zdunowska 116

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

Czytaj więcej...

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper