Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Przetargi

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 26.04.2018 r. na świadczenie usług doradczych w przedmiocie opracowania długoterminowej strategii biznesowej dla firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Uprzejmie informuje, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 26.04.2018 r. na wykonanie zadania polegającego na świadczeniu usług doradczych w przedmiocie opracowania długoterminowej strategii biznesowej dla firmy Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę:

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe z dn. 20.03.2018 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, wytworzeniu, montażu i uruchomieniu kompletnego systemu pakowania w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji (...)".

Uprzejmie informuję, w nawiązaniu do zapytania ofertowego upublicznionego w dniu 20.03.2018 r. na wykonanie zadania polegającego na zakupie, wytworzeniu, montażu i uruchomieniu kompletnego systemu pakowania w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich."
Że Zamawiający, jako Wykonawcę postanawia wybrać ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DREWMAX"
Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Strzelecka 5
47 – 230 Kędzierzyn Koźle

Poniżej znajdują się szczegóły z wyboru oferty.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 20.03.2018 R.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII BIZNESOWEJ DLA FIRMY STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.04.2018R. 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA DŁUGOTERMINOWEJ

STRATEGII BIZNESOWEJ DLA FIRMY STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie: 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania z dnia 20.03.2018

Zapytanie ofertowe  z dnia 20.03.2018r. na

dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu pakowania

w ramach projektu pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji wysokorozdrobnionych surowców ceramicznych i szklarskich”

 

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego z dnia 19.12.2017r.

Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce 

ogłaszają:

Zapytanie ofertowe  z dnia na wykonanie

wewnętrznej instalacji gazowej na terenie zakładu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

- działka nr 3/3 AM-2 i działka nr 4/11 AM-3 obręb Strzeblów, Miasto Sobótka.

Czytaj więcej...

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper