Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Działania na rzecz ochrony środowiska

Nasza Spółka kładzie bardzo duży nacisk na ochronę środowiska. Przez te 15 lat większość inwestycji realizowano przez wzgląd zarówno na poprawę warunków pracy jak i poprawę ochrony otaczającego nas środowiska i społeczności lokalnej.

Do najważniejszych można zaliczyć:

Montaż obudowy dźwiękochłonnej kruszarki na Zakładzie Przeróbczym „Pagórki Zachodnie",

80-1  

Wymianę filtra w ciągu odpylającym w Zakładzie Przeróbczym Skalenia,

80-2

Instalację odpylającą kruszarki na Zakładzie Przeróbczym „Granit",

Modernizacja instalacji do produkcji mączek kwarcowych, w tym uszczelnienie ciągu technologicznego, modernizacja instalacji odpylającej – zastosowanie dwóch dodatkowych filtrów oraz wentylatora,

80-3   PICT0029

Rozbudowę Zakładu „Granit" poprzez wprowadzenie instalacji zraszającej oraz hydrocyklonu z sitem odwadniającym, a także zastosowanie instalacji zraszających na Zakładzie Przeróbczym „Pagórki Zachodnie",

81 małe

Wykonanie zabezpieczeń przeciwhałasowych na Zakładzie Przeróbki Skalenia i Kwarcu, poprzez wyciszenie hali młynów Dorsta, budowę ekranu akustycznego kruszarki szczękowej, obudowę akustyczną wentylatorów oraz wprowadzenie rurowego tłumika hałasu na kominie suszarni,

82-3   82-4

DSC 1273 małe   DSC 1273 małe

Uruchomienie ciągu do homogenizacji na instalacji „Granit" przyczyniło się do wyeliminowania w dużej części samochodów technologicznych biorących udział w procesie transportowania grysów do boksów składowych. Zarówno ograniczenie ilości mobilnego sprzętu ciężkiego, jak również zabudowa ciągu do homogenizacji, w tym boksów składowych półproduktów, było działaniem korzystnym dla środowiska naturalnego jak i okolicznych mieszkańców, których dobro jest dla nas sprawą bardzo ważną.

63   53

Z wielką dumą możemy stwierdzić, że prowadzimy działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska, a gdzie jest to możliwe stawiamy na wyższym poziomie. Ochrona środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa otrzymują taki sam priorytet jak wysoka jakość i efektywność.

„Budujemy przedsiębiorstwo wykorzystując kompleksowo posiadane zasoby, stosując nowoczesne technologie uwzględniając ochronę środowiska naturalnego i pracy". To motto jest myślą przewodnią, jaka kieruje zarządem i pracownikami Spółki SKSM w działalności gospodarczej.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper